Tomáš Hanuš - Arni Archery

3D lukostřelba-mýty, pověry a realita

Velmi často slýchávám od lidí, kteří se s 3D lukostřelbou dosud blíže nesetkali názory typu ,,jo to děláš takové ty sportovní luky s tykadlama“. Je to obraz, který vytvořila do značné míry média – zejména televize. Pro většinu laiků se pojem lukostřelba zužuje na olympijskou lukostřelbu, protože televizní přenosy sleduje téměř celá planeta a lukostřelba je jedním z nejkrásnějších a nejstarších olympijských sportů. Ne pro všechny je však střelba olympijským lukem dostatečně atraktivní.

Mnohokrát jsem se již setkal s tím, že lidé bez většího zájmu o „klasickou“ lukostřelbu, projevili velký zájem o 3D lukostřelbu po té, co se o ní dozvěděli více. Často stačí jen vysvětlení, že existují i jiné typy lukostřelby a jiné luky než ty olympijské. Že jsou i luky tzv. „tradiční“ - v podstatě ohnutá větev, kde nejsou žádná mířidla ani jiné pomůcky pro střelbu a přesto se s nimi dá velice přesně střílet, že střelba probíhá v atraktivních přírodních lokalitách Českého Ráje i jinde (Adršpach, Sedmihorky, okolí hradů a zámků), kde jde skupina 4-5 lidí a při ,,procházce lesem“ každý vystřelí na 28 terčů ve tvaru zvířat z polyuretanu umístěných na neznámé vzdálenosti, v neznámé výšce či hloubce skal, za deště, sněžení, tropického počasí či mrazu... Že každý terč má 3 bodované zóny 11, 10, 8 (počítáno od středu „komory“) a zbytek terče je za 5 bodů. Zapíšou se zásahy do bodovací karty – podobně jako u golfu, na závěr se udělá součet, vyhlásí se nejlepší a při dobrém obědě se vypráví historky, jak se komu dařilo.

Po takovémto ,,proškolení“ a praktickém vyzkoušení luku většina lidí řekne ,,no tomuhle bych se rád věnoval“ nebo o tom začne minimálně přemýšlet.

Z uvedeného je jasné, že by byly pro propagaci tohoto sportovního odvětví ideální přenosy z 3D turnajů podobně jako je tomu např. u turnajů v golfu. Než proniknou informace o 3D lukostřelbě do hlubšího povědomí, nezbývá než tuto krásnou sportovní disciplínu přibližovat praktickými ukázkami v klubech a na různých sportovních a kulturně-společenských akcích.

3D lukostřelba je moderní sportovní lukostřelecká disciplína. Název „3D“ si vysloužila nejen pro tvar terčů, ale také jako synonymum pro kvalitu – máme dnes 3D televize, filmy, kopírky nebo dokonce i 3D řasenky, tak proč ne i 3D lukostřelbu. Odmítáme označení ,,pseudolov“, používané v některých médiích. Slovo pseudo – fiktivní – nepravé – vzbuzuje zcela oprávněně obavy a nedůvěru. Rovněž odmítáme označení „lov“, který je správně vnímán, s ohledem na dnešní stav přírody, jako barbarství.

Náročnost 3D střílení spočívá, dle mého názoru, oproti např. terénní lukostřelbě, v nutnosti větší koncentrace na cíl. U terénní lukostřelby máme na terči výrazný žlutý bod, na který se oko do poslední milisekundy může zaměřovat (opírat). U 3D terče je nutné vybrat například určitou skvrnu, dopadající paprsek slunce v místě, kam chceme uhodit. 3D terče ale často nemají žádný záchytný bod, v tom případě je vše o odhadu a zkušenosti střelce aby byl schopen zasáhnout bodovanou zónu. Je zde nutná opravdu maximální koncentrace, protože ve chvíli kdy např. terč ve tvaru srny začneme vnímat jako celek a přestaneme vidět jediný bod, který chceme zasáhnout, tak terč téměř jistě mineme.

Zde si dovolím jedno malé etické zamyšlení. Záměrně jsem jako příklad terče vybral tak krásné zvíře jako je srna, protože i když ji trefíme třeba do zadku, NIC se neděje, je to stále kus gumy a srna nebude dlouze umírat, jako je tomu u lovu. Někdy mám problém porozumět lidem, kteří 3D lukostřelbu odsuzují jako simulaci lovu, ale nemají problém nakupovat a jíst maso z jatek, kde zvířata krutě trpí. Věřte mi, že lidé, kteří se věnují 3D lukostřelbě přírodu milují a chrání ji. Je však pravdou, že střelba na 3D terče má jinou atmosféru, než na papírové kruhy. V každém z nás je možná zbytek pudového jednání z minulosti, kdy byl člověk nucen lovit, aby přežil. Tato vrozená vnitřní pohnutka však nesmí být hlavní motivací pro 3D a už vůbec by se neměla prezentovat jako podstata 3D lukostřelby před médii a laickou veřejností. Je potřeba trpělivě objasňovat, že se nejedná o trénink na krvavou zábavu – na lov, ale skutečně o plnohodnotnou sportovní disciplínu s mezinárodně uznávanými pravidly.

Česká 3D lukostřelba se ve své činnosti řídí podmínkami 3D EAA (European 3-D Archery Association) a uznává řády Mezinárodní asociace terénní lukostřelby IFAA.

Luky, používané pro 3D se dělí do několika kategorií:

  • Kladkový luk muži (CU – Men)
  • Hunter (HU)
  • Holý kladkový luk (CB – Compound Bare Bow)
  • Olympijský luk (OL – Olympic)
  • Tradiční reflexní luk (TR-RB – Traditional Recurve Bow)
  • Tradiční dlouhý luk (TR-LB – Traditional Long Bow), v této kategorii také závodím a získal jsem v letošním roce v chorvatském  Trakoscanu titul mistra Evropy.
  • Holý luk (BB – Bare Bow)
  • Kuše (CRB – Crossbow)
  • Primitivní a Jezdecký luk (Primitivbow a Horsebow ) PB-HB

Myslím si, že 3D lukostřelba může v České republice v budoucnu působit jako velmi zajímavá alternativa k známějším typům lukostřelby. Řada 3D střelců měla první zkušenost s olympijskými luky. Naopak je možné, že po zorientování se ve světě 3D lukostřelby někdo najde zalíbení v olympijských lucích. Podstatné je, že lukostřelba získá dalšího nadšence.

Stále se mluví o generačních problémech a stárnutí populace. Tady může lukostřelba nabídnout opravdu hodně, neboť ji může provozovat jak desetileté dítě, tak i sedmdesátiletý senior. Navíc 3D lukostřelba není až tak finančně náročný koníček, oproti například cyklistice. Je zde také výhoda časové nenáročnosti tréninku a závodní činnosti. Shrnuto, je 3D lukostřelba vlastně ideální sport do dnešní doby s ohledem na věk, čas i peníze.

Na závěr jeden příklad o rozvoji lukostřelby v zahraničí. Nedaleko našich hranic v Horním Rakousku je na území o velikosti Libereckého kraje 10 stálých parkúrů a účast na kterémkoliv regionálním závodě je cca 200 střelců. Účastní se jich celé rodiny od vnuka přes rodiče až po dědu. Je to kraj lukům zaslíbený a komu nějaký ten ,,ohnutý klacek“ nevisí v síni, je zde vnímán skoro jako podivín. Také u nás se objevují první parkúry a počet zájemců o lukostřelbu napříč generacemi utěšeně roste. No a to je stav, za který může především krásná sportovní disciplína – 3D lukostřelba.