Tomáš Hanuš - Arni Archery

A proč připlácet za carbon?

Naše dosavadní zkoušky a měření ukázaly, že luky v nejvyšší carbonové verzi jsou o 5 až 10 ft/s rychlejší než luky v celoskleněné verzi.

  • Srovnání proběhlo u luků s nátahovou silou 53lb, váhou šípu 9grns/lb a vypouštěním prsty.
  • Výletové rychlosti šípu se pohybovaly v rozmezí 185 až 193 ft/s.
  • Luky s carbonem jsou pocitově příjemnější, dávají jasnější ostřejší ránu bez brnění a dodatečných vibrací.

Také se ukázalo, že všechny možné teorie a koncepce jiných výrobců, kde je carbon přidáván ke sklu po obou stranách ramen jsou spíš marketing a báchorky o větší rychlosti a stabilitě. Většinou u těchto konstrukcí dochází ke zvýšení celkové váhy ramen zvláště pokud je carbon pod vrstvou okrasné dýhy. Ale ještě větší závada je to, že čím je carbonová vrstva blíže středu ramen(neutrálné rovině ohybu), tím méně se práce ramen účastní a tím méně se jeho výtečné vlastnosti uplatní.

My jsme šli cestou nahrazení skla lehčím a dynamicky lepším carbonem.

Pokud totiž chceme využít možnosti, které použití carbonu nabízí, musíme respektovat jeho vlastnosti.Vysoký modul pružnosti v tahu a malá pevnost v tlaku carbon přímo předurčují na „backing“ a naopak ho vylučují z použití na „belly“.

Zatímco kombinace carbonu se sklem po obou stranách ramene, případně ve středu ramene jsou pouze „kosmetická“ vylepšení bez většího vlivu na rychlost luku, naše skladba materiálů v kombinaci s bambusovým jádrem ramen vede k opravdovému zlepšení!

Carbon je bohužel drahý a práce s ním je natolik náročná na pečlivost a přesnost, navíc za velmi obtížných pracovních podmínek, že je cena této verze luku o tolik vyšší. Děkujeme za pochopení a garantujeme, že navíc vynaložené peníze se vrátí střelci v podobě opravdu příjemnějších pocitů při střílení a lepších výsledků.

Arni